Σημεία πώλησης

Τα  προϊόντα της KORFF διατίθενται αποκλειστικά σε φαρμακεία.

Για πληροφορίες σχετικά με τo πλησιέστερο σε εσάς σημείο πώλησης των προϊόντων της KORFF, επικοινωνήστε μαζί μας στο
800-11-56733 (800-11-KORFF)
Δευτέρα έως Παρασκευή, τις ώρες 09:00 με 16:00.